Kad mūzikas skolā dzied Vizbulēns

Šogad tik ilgi jāgaida vizbuļu ziedēšanas laiks, ka liekas, tas nemaz nepienāks. Šī puķīte mūs priecēs ar savu skaistumu, raisot patīkamas pavasara sajūtas. Ne tikai ziedi mūs ielīksmo. To dara arī bērnu smiekli, nerātnības, mūzika un dziesmas.

Jau 40 gadus koncertos klausītāju sirdis silda mūzikas skolas jaunāko klašu koris, kurš nu ieguvis pavasarīgu nosaukumu – Vizbulēns. Visu laiku saucām kori par mazo kori. Kas nu par mazo – ir bijuši gadi, kad korī dziedājuši pat 50 dziedātāju! Mazais kā sinonīms vārdam jaunais – arī nedarbojas, jo visi jaunie grib būt pēc iespējas vecāki. Vizbulēns ir pa prātam visiem!

No cilvēkiem nereti dzirdu lepnu frāzi –„es bērnībā arī dziedāju korī!” Un tā jau ir patiesība vismaz tiem, kuri sāk mācības mūzikas skolā, jo korī jādzied visiem obligāti (Dažreiz ir patīkami lietot vārdu obligāti). Tikai pateicoties dziedāšanai jaunāko klašu korī, iespējams, ka vecāko klašu koris dzied tik skanīgi un labi vēl joprojām. Par to paldies jāsaka kora dibinātājai un diriģentei Inārai Kivilai, kura visus šos gadus aizrautīgi darbojas ar mazajiem ķipariem. Iet jau visādi, dažreiz liekas, ka spēku nepietiek atkārtot dziesmu vēl un vēl, kamēr cilvēciņš, kurš rūc tādā kā lāča balsī, sāk skaisti dziedāt.

Pēdējos gados ar kori strādā arī diriģente Inese Ozoliņa un tad jau pa divām vieglāk, jo korī patīk ne tikai dziedāt, bet arī parunāt...
40 gadu laikā izdziedātas simtiem dziesmu, aizvadīti daudz koncertu. Atmiņā iespiedušies pasākumi, dažādi notikumi, piedzīvojumi. Koris allaž izskatījies patīkami noformēts – bantes vai „šleifes” vienmēr izgludinātas un skaisti sasietas. Par to vienmēr parūpējusies pati diriģente. Atbilstoši svētkiem, esam kori redzējuši ar karodziņiem, sprāgstošiem baloniem rokās. Reiz, Ziemassvētkos, tika sarīkots īsts salūts. (Svētku spožumu rotājumu gabaliņus varēja manīt vēl vairākus mēnešus).

Pienācis laiks jubilejas koncertam. Ja vēlaties piebiedroties sveicēju pulkam un paklausīties mazo dziedātāju dziedātās dziesmas, tad gaidīsim 16. aprīlī plkst. 17.30 koncertā mūzikas skolas izstāžu zālē. Protams, īpaši aicināti visi, kuri kādreiz dziedājuši šajā korītī!

Sveiciens Dzimšanas dienā!