Jaunā mācību gada ieskaņas koncerts

1. septembris pienācis pavisam nemanot. Mūzikas skolā, kā jau ierasts, tas sākās ar koncertu. Prieks par to, ka pēc vasaras brīvdienām bērni spēj uzstāties. Koncertā savu sniegumu rādīja klavieru klases audzēknes Adriana Gūtšmite un Ieva Grīnīte, dziesmu par čaklo ezi dziedāja Eva Kirilova. Renārs Zūbergs un Miķelis Gitendorfs klātesošos aizrāva ar ģitāras skaņām, Ingus Pērkons spēlēja akordeonu, Dzintra Ozola no vijoles izvilināja sapņainas skaņas, noslēgumā klarnešu kvartets – Linda Strautiņa, Laima Līduma – Reinholde, Līna Jaunozola, Viesturs Rēvičs atskaņoja skaņdarbu par mīlestību. Novēlot kļūt par izciliem māksliniekiem, iepazināmies ar jaunajiem audzēkņiem. Direktors Jānis Kivils savā uzrunā apsveica visus klātesošos un pastāstīja par iecerēm jaunajā mācību gadā. Lai par tām uzzinātu ko vairāk, direktoru aicināju uz sarunu.

Stāsta J. Kivils:„2016./17. mācību gads Rojas Mūzikas un mākslas skolai ir 50. darba gads. Šo mācību gadu sākam ar 114 audzēkņiem 10 izglītības programmās, 12 pedagogiem un 4 tehniskajiem darbiniekiem. Skola sagatavota jaunajam mācību gadam labā līmenī.

Ar kultūrkapitāla fonda un Rojas domes atbalstu pilnveidota Vizuāli plastiskās mākslas materiālā bāze, iegādāta mufeļkrāsns, kura domāta stikla darbu apdedzināšanai un kausēšanai. Pilnveidota arī apskaņošanas tehnika koncertzālē. Veikti nepieciešamie remonti – pārbūvētas kāpnes pie mūzikas skolas ieejas, nosiltināta ziemeļu puses siena foajē telpai, nomainītas un nokrāsotas bojātās daļas dienvidu puses sienai. Veikti nepieciešamie remonti izstāžu zāles jumtam un logam. Šo uzskaitījumu varētu turpināt, bet skaidrs ir tas, ka viss tiek darīts, lai rojnieki varētu izglītot savus bērnus mūzikā un mākslā labi sakārtotā vidē, zinošu un radošu pedagogu vadībā.

Runājot par pedagogiem, vēlos informēt, ka šogad mūsu skolā nestrādā ilggadējā un panākumiem bagātā Antra Upeniece, kā arī jaunā sitaminstrumentu spēles skolotāja Madara Rozentāle. Darbu pedagoga amatā sāk mūsu bijusī audzēkne, Jegavas Mūzikas vidusskolas klavierspēles teicamniece Helga Gūtšmite.”

Vēlos piebilst, ka jubilejas pasākumu un absolventu salidojumu plānojam 2017. gada aprīlī. Lai skanīgs un radošs šis mācību gads!