Izmaiņas Rojas Mūzikas un mākslas skolas norēķinu rekvizītos.

Rojas Mūzikas un mākslas skolai jauna banka un konta numurs.