Izlaidums Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Uz sapņu kuģa klāja stājās deviņi absolventi, kurus sapņu ceļojumā vadīja kapteiņa palīgs Lita Krūmiņa. Īstais kapteinis, skolas direktors Jānis Kivils absolventiem novēlēja piepildītu turpmāko dzīves ceļojumu un priecājās par skolēnu iegūtajām prasmēm, zināšanām, kā arī atzīmēja, ka mūzikas un mākslas skolas skolēni ļoti labi mācās arī vidusskolā, regulāri iekļūstot starp TOP 10 labākajiem. Arī valsts olimpiādēs godalgotas vietas parasti iegūst tie, kuri beiguši, vai mācās mūzikas un mākslas skolā

Un nu par visu pēc kārtas. "Šodien es esmu Un tas jau ir daudz, Jo zinu to, Ko pats es varu!" Ar šādiem vārdiem kuģa kapteinis atklāja izlaiduma koncertu, jo sapņu kuģa komanda var daudz! Mēs varam dziedāt, spēlēt, dejot un draudzēties! Tas viss iegūts vairāku gadu garumā! Uz kuģa dzīve nav viegla - darbs, darbs un vēlreiz darbs un tad - prieks! Prieks par to, kas iegūts un galvenais - to neviens zaglis neaizstieps līdzi. Mūsu prasmes un zināšanas ir mūsu!

Koncertu atklāja Efeja Šnikvalde, kura dziedāšanas prasmes mācījās pie ped. L. Krūmiņas. Viņa mūs domās aizveda uz Itāliju, nodziedot Dž. Paeziello "Āriju" itāļu valodā. Efeja nākotnē vēlētos nodibināt kādu mūzikas grupu, lai tas veiksmīgi izdotos, viņa nākamajā gadā apgūs bungu spēli.

Inga Andra Pērkone mūzikas skolu beidza divās specialitātēs - kora klasi pie ped. I. Ozoliņas un saksofona spēli pie ped. J. Popeļa. Līdz ar to dzirdējām gan dziesmu (J. Lūsēna "Mazu brīdi"), gan A. Altmaņa temperamentīgo "Tango". Jāatzīmē, ka Inga skolu beidza kā teicamniece.

Loreta Krontāle apguva akordeona spēli pie ped. B. Beraģes. Loreta saka: "Mūzikas skola ir kā kuģis un izstāšanās no tās ir kā iebraukšana aisbergā." Tā kā Loretas kuģis neieskrēja aisbergā, koncertā varējām baudīt populāro F. Goijas skaņdarbu "Feelings".

Elizabete Romija Gegerniece beidza kora klasi pie ped. L. Krūmiņas. Jāsaka, ka kora klases meiteņu attīstībā lielu darbu ieguldīja I. Kivila, mācot sākotnēji dziedāšanu, pēc tam diriģēšanu, kā arī J. Kivils, strādājot ar kori. Pateicība koncertmeistarei B. Kvālbergai, kura spēlēja pavadījumus, kas ne vienmēr bija viegli izpildāmi. Elizabete, ar savu dzidro balsi, atskaņoja melodisko A. Žilinska dziemu "Komponistam".

Kristīne Grosbaha saka, ka ka viņa neliela pārpratuma dēļ nokļuvusi nevis mākslas skolā, bet mūzikas skolā, taču to nenožēlo, jo ped. A. Upenieces vadībā iemācījusies skaisti spēlēt klavieres. Par to pārliecinājāmies, klausoties Ā. Skultes "Ariettu".

Lilita Grosbaha mācījās flautas spēli pie ped. J. Popeļa. Skaisti izskanēja H. Mančīni skaņdarbs "Mēness upe". Lilita apgalvo, ka skolā gūtās iemaņas noderēs visur, kaut vai pie plīts gatavojot pusdienas varēs uzdziedāt!

Visus klātesošos ļoti iepriecināja Zanes Maksakovas ieguvums - prasme saplānot laiku. Mūsdienās katrs cilvēks cīnās ar šo problēmu. Zane šogad piedalījusies arī konkursā, iegūstot 3. vietu, protams, ar skolotājas B. Beraģes palīdzību.

Kamēr meitenes spēlēja un dziedāja, mākslas skolas absolventēm Annija Šulcei un Alisei Reinholdei tika dots uzdevums koncerta laikā uzzīmēt, ko pašas vēlas. Zīmējumi izdevās ļoti skaisti. Skolotāja Diana Dzelme tos vēl papildināja ar komentāriem par izvēlētajām krāsām. Visiem bija skaidrs, ka meitenes ir romantiskas un talantīgas. Lai viņām izdodas realizēt savus sapņus - kļūt par modes dizainerēm!

Sapņu kuģa nākamā osta - diplomu, ziedu un labu ceļa vārdu saņemšana. Pēc absolventiem skums tie, kam vēl jāturpina mācības, tāpēc seko gana atraktīvi apsveikumi no visu nodaļu audzēkņiem. Arī C vitamīnu deva smieklu veidā uzņemta pietiekami. Seko fotografēšanās pie mūzikas un mākslas skolas sapņu kuģa un skolā, kā arī brīnumgarda torte skolotājiem. Paldies!