IZLAIDUMS 2018

19. maijā Mūzikas un mākslas skolā svētki. Svinējām jau 48. izlaidumu. Šī diena atmiņās paliks 13 talantīgiem jauniešiem. Mūzikas nodaļu absolvēja 10 audzēkņi, bet mākslas nodaļu 3 audzēkņi.

Diena iesākās ar tradicionālo “pēdējo stundu”. Uz stundu aicināja skanīgs zvaniņš un klasē absoventus sagaidīja skolotāja Lita Krūmiņa, kura uzdeva āķīgus jautājumus un lūdza veikt dažāda veida uzdevumus pie interaktīvās tāfeles.

Pēc stundas visi skolas pagalmā devās stādīt vecāku sarūpētos rododendrus. Izstāžu zālē sekoja absolventu koncerts un beigšanas apliecību izdošana. Par to, lai koncerts noritētu interesanti, rūpējās skolotāja Inese Ozoliņa.

Vijoles klasi absolvēja Ance Klauža un Laura Veģe. Ance tiek raksturota kā labsirdīga vijolniece, kura arī skaisti prot dziedāt. Lauras vēlēšanās ir, lai mūzikas skolā mācās daudz zinātkāru, draudzīgu bērnu. Viņu skolotāja Indra Sproģe novēl, lai meitenes nepazaudē iegūtās iemaņas, lai saglabājas muzicēšanas prieks un viņa cer, ka nākamajā mācību gadā meitenes turpinās muzicēt Ziemeļkurzemes kamerorķestrī.

Pūšaminstrumentu nodaļu absolvēja Rūta Jaunozola, Kristers Patriks Feldbergs un Viesturs Rēvičs. Viņu skolotājs Jānis Popelis priecājas par Rūtas sasniegumiem saksofona spēlē un uzteic viņas muzikalitāti. Kā novērojis skolotājs, Kristeram vairāk interesēja sports, līdz ar to mazāk laika tika veltīts klarnetes spēlei. Lai nu kā, bet koncertā skaisti izskanēja viņa spēlētais menuets. Viesturam klarneti paticis spēlēt ansamblī.

Kā vienīgais ģitārists šogad apliecību saņēma Rihards Bramanis. Skolotāja Maruta Zemture saka, ka Rihards ir ļoti muzikāls un atraktīvs zēns. Viņa novēl neaizmirst to, ko ir iemācījies!

Amanda Mosa mācījās klavierspēli pie skolotājas Brigitas Kvālbergas. Skolotāja uzskata, ka Amanda ir ļoti muzikāla un savdabīga. Viņa pati arī komponē savus skaņdarbus. Skolotāja cer, ka turpmāk netiks aizmirsta klavierspēle.

Kora klasi šogad absolvēja Betija Ābolkalna, Emīlija Ozoliņa un Ingus Andris Pērkons. Dziedāšanu šiem jauniešiem mācīja skolotāja L. Krūmiņa. Emīlija un Ingus beidza skolu divās specialitātēs. Blakus dziedāšanai, Emīlija spēlēja saksofonu pie skolotāja J. Popeļa un Ingus akordeonu pie skolotājas Baibas Beraģes. Viņš ar labiem panākumiem piedalījies konkursos gan dziedāšanā, gan akordeona spēlē. Skolotāja L. Krūmiņa par saviem audzēkņiem saka tikai labākos vārdus, viņa ar šiem audzēkņiem sapratusies ļoti labi. Savukārt B. Beraģe cer uz sadarbību ar Ingu arī nākamajā mācību gadā.

Mākslas nodaļas absolventi Marta Šermukšne, Aleksa Šeina un Intars Rēvičs, kuri mācījās pie skolotājām Līgas Reines - Smilgaines un Vizbulītes Puriņas, izsaka novēlējumu, lai stundās būtu iespēja savienot zīmēšanu ar mūzikas klausīšanos. Viņu vēlēšanās piepildījās jau koncerta laikā, jo māksliniekiem tika dota iespēja zīmēt, kamēr mūziķi atskaņoja savus skaņdarbus.

Direktors Jānis Kivils savā uzrunā atzīmēja, ka šajā laikā kopš pastāv mūzikas un mākslas skola to ir absolvējuši 559 audzēkņi un 111 no tiem savu tālāko dzīvi saistījuši ar mūziku un mākslu. Direktors šajā svētku reizē teica paldies visiem vecākiem, pedagogiem un pašiem audzēkņiem, kā arī vidusskolas skolotājiem par sadarbību. Direktors cer, ka nākotnē šie audzēkņi būs aktīvi dalībnieki gan dziesmu svētkos, gan dažādos orķestros. Katrs absolvents dāvanā saņēma speciāli veidotu emblēmu, kā arī ziedus un apsveikumus no draugiem un radiem. Neizpalika atraktīvie nodaļu apsveikumi, kā arī fotografēšanās pie skolas.

Lai veicas turpmākajā dzīvē!