IZLAIDUMS

20. maijā, skaisti sapostā izstāžu zālē, skanot svinīgām ērģeļu skaņām, ienāca 14 absolventi. Tā kā koncerta nosaukums bija „Putnu balsīs klausoties...”, tad skolotāju, vecāku, radu un draugu priekšā bija salidojuši putniņi - svinīgi sapucējušies, nedaudz uztraukušies, bet laimīgi. Laimīgi par to, ka noslēdzies kāds svarīgs dzīves posms, laimīgi par to, ka kaut nedaudz, bet jau paši prot palidot. Vēl  jāizdomā, kurp lidot un koncertā jāparāda, cik ātri kustas spārniņi, kā var pabužināt spalvas ar krāsām.

Pūšamo instrumentu nodaļu skolotāja Jāņa Popeļa vadībā absolvēja Ernests Vonda, kurš sevi salīdzināja ar zvirbuli, kam patīk slaistīties pa peļķēm, Valters Sigai, kurš sevī saskatīja apogu, kuram ir skaļa balss, gluži kā viņa saksofonam, Kristaps Ričards Freimanis, kurš kā balodis dūdo un izceļas ar savu gudrību, Linda Melānija Strautiņa, kura sevi salīdzina ar naktsputniem, kuri ātri lido, gluži tā kā viņa spēlē klarneti, kā arī Rihards Segliņš, rubenis, kurš savā stilā vienmēr pasaka ko interesantu. Saksofona spēli šajā gadā pabeidza arī Emīlija Ozoliņa, taču viņas īstais izlaidums priekšā nākamgad, kad tiks pabeigta arī otra specialitāte dziedāšanā.

Ģitārspēli skolotājas Marutas Zemtures vadībā apguva Eduards Olekts, kurš kā strauss spēj ātri skriet, bet arī pamanās galvu iebāzt spalvās, lai neko nedzirdētu, Dāvis Jaņķevics, kuram gluži kā stārķim labi izdevās izklabināt ritma vingrinājumus, Rojs Edvards Kilmits, kurš kā dzenis izceļas ar čaklumu, lai iekavēto sarautu īsā laikā un Aleksandra Māra Tarlapa, kura kā zīlīte pieklauvē pie loga, lai pavēstītu, ka viņa kārtējo reizi ar labiem panākumiem piedalījusies kādā ģitāristu konkursā.

Skolotāja Indra Sproģe izskoloja vijolnieci Lauru Celovu, kurai piemīt putniņa kolibri krāsainās īpašības.

Mākslas nodaļas absolventi skatītājiem, piepalīdzot skolotājām Vizbulītei Puriņai un Līgai Reinei, pastāstīja par saviem diplomdarbiem un kopīgi izveidoja ābeļziedu gleznu. Gerdas Kristīnes Auziņas putns ir gulbis, kurš vienmēr atgriežas mājās, Andrejs Anrijs Vaivods pēc būtības ir meža pūce, līdz ar to pat viņa diplomdarbā  bija uzgleznota pūce, Sintija Balode kā pūce ir kārtīga un kopta, kurai visu gadu garumā paticis veidot tērpus, Patriks Āboliņš ir nopietns un apdomīgs kā pupuķis, tāpēc viņš izveidojis krāšņu lampu.

Šajā gadā interešu izglītības programmu mākslā beidza četras mākslinieces – Ligita Vilciņa, Eva Jansone, Dzintra Vīgante un Ingrīda Ķauķe. Šo mākslinieču talantu varam vērot dažādās izstādēs.

Pēc koncerta sekoja direktora Jāņa Kivila svinīga uzruna un apliecību par profesionālās izglītības iegūšanu izdošana. Klausītāju garastāvokli vēl vairāk uzlaboja dažādie apsveikumi.

Tā aizlidoja mūsu kārtējie putniņi, taču daži no viņiem apgalvoja, ka vēlas vēl turpināt mācības mūzikā, mākslā un sevi pilnveidot arī turpmāk. Lai veicas!

Klausoties putnu dziesmās, mēs mācāmies sadzirdēt sevi.

Pēc tam mēs varēsim saprast putnu valodu,
Saprast puķes valodu, saprast, ko runā vējš.