IZLAIDUMS

18. maijā Rojas Mūzikas un mākslas skola svinēja savu 49. izlaidumu. Diena bija skaista, saulaina, kas, protams, uzlaboja garastāvokli gan absolventiem, gan vecākiem, skolotājiem un visiem viesiem, kuri bija ieradušies sveikt savus jaunos mūziķus un māksliniekus nozīmīgajā brīdī.

Šajā mācību gadā skolu absolvēja 10 audzēkņi - 6 mūzikā un 4 mākslas nodaļā. Pirms svinīgā koncerta un apliecību saņemšanas, visi devās uz mūzikas skolu, kur skolotājas Inese Ozoliņa un Indra Sproģe vēl absolventiem pēdējo reizi simboliski novadīja “pēdējo stundu”.

Par mūzikas skolas tradīciju kļuvis absolventu koncerts, kurā katram audzēknim jāspēlē savs apgūtais mūzikas instruments. Arī šoreiz visi absolventi muzicēja, savukārt mākslas skolas audzēkņi kopīgi pabeidza iesākto gleznu.

Skolotāja Lita Krūmiņa koncertu bija iecerējusi saistībā ar krāsām, līdz ar to, koncertam tika dots nosaukums “Nāc, dienu izkrāso!” Koncertu atklāja ansamblis “Rondo”, nodziedot dziesmu par krāsām, kuras varam ņemt no dabas. Klavieru klasi šogad absolvēja Patrīcija Alise Bertholde, Ieva Grīnīte un Adriana Laura Gūtšmite. Visas meitenes klavierspēli apguva pie skolotājas Brigitas Kvālbergas. Rūdolfs Celms mūs iepriecināja ar akordeona skaņām. Viņš savas prasmes apguva pie skolotājas Baibas Beraģes. Skolotājs Jānis Popelis klarnetes un saksofona spēlē izskoloja Laimu Līdumu - Reinholdi un Vairi Trūbiņu. Mākslas skolas audzēkņi Ansis Ozols, Hanna Vērdiņa, Tīna Znamenska un Viktorija Krailo savas prasmes apguva pie skolotājām Līgas Reines - Smilgaines un Vizbulītes Puriņas.

Pēc koncerta sekoja direktora Jāņa Kivila uzruna un apliecību izsniegšana. Sekoja dažādi muzikāli apsveikumi, kā arī absolventu noslēguma uzstāšanās un pateicības vārdi. Paldies visiem, kas cītīgi mācījās, paldies vecākiem par atbalstīšanu un līdzi jušanu visu gadu garumā, kā arī skolotājiem par ieguldīto darbu!

Rojas Mūzikas un mākslas kolektīvs gaida jaunus audzēkņus!