IV Vieglās un džeza mūzikas konkursa "Rojas ritmi 2018" gaidās

2018. gada 14.aprīlī Roja jau ceturto gadu pie sevis aicina konkursantus no visas Latvijas mūzikas skolām uz vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursu “Rojas ritmi 2018”, lai popularizētu vieglās un džeza mūzikas žanru un dotu pedagogiem iespēju sevi pierādīt arī kā orģināldarbu autoriem.

Konkursā var piedalīties mūzikas skolu audzēkņi viendabīgo ansambļu duetu-trio, kvartetu-kvintetu grupās, vecumā līdz 16 gadiem (ieskaitot) un jaukto ansambļu grupā, vecumā līdz 18 gadiem (ieskaitot). Visu iepriekšējo gadu laikā konkursa dalībnieku spektrs bijis ļoti dažāds un līdz ar to ļoti interesants un krāsains - gan taustiņinstrumentu spēles audzēkņi – klavieru, akordeonu dueti un ansambļi, stīgu instrumentu spēles – kokļu, vijoļu, ģitāristu dueti, kvinteti, ansambļi, pūšaminstrumentu spēles kvinteti, trio un ansambļi, neskaitot jaukto ansambļu kategoriju, kurā iespēja piedalīties ikvienam sastāvam, līdz pat 10 cilvēku kopskaitam.

Konkursā var piedalīties pedagogi, iesniedzot savus orģinālkompozīcijas vai skaņdarba pārlikumus un aranžijas. Arī šo devumu vērtēs žūrija. Par audzēkņu sagatavošanu konkursam pedagogi saņem profesionālās pilnveides apliecību. Ansambļa sastāvā pedagogi piedalīties nedrīkst!

Arī šogad konkursa organizētāji arvien pilnveido konkursu un tā norisi un cer, ka ikviens ansamblis un pedagogs pieņems izaicinājumu startēt tieši pie mums Rojā. Klusībā varam pačukstēt, ka konkursa žūrijas komisija veidota ļoti dažāda un kompetenta, visi žūrijas locekļi ir profesionāli savā jomā (akordeons, klavieres, pūšaminstrumenti, vokāls), kā arī - tiem nav svešs pedagoga darbs.

Visi dalībnieki saņems piemiņas balvas. Bez godalgotajām vietām, konkursā tiek pasniegta organizatoru simpātiju balva, dažādu mecenātu simpātiju balvas un Grand Prix balva 100 EUR apmērā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties: http://rojasmms.lv/skola/dokumenti.

Dalībnieku pieteikumus konkursam gaidīsim līdz 30.martam!

Sīkāka informācija e-pastā: rojasritmi@inbox.lv vai pa tālruni 28321318.

Uz tikšanos Rojas ritmos!