Izlaidums

ROJAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ izlaidumam veltīts koncerts „Mirkļa pieskāriens”

21. maijā izstāžu zālē pulcējās kupls mūzikas skolas absolventu sveicēju pulks. Kā jau šādos pasākumos ierasts, redzējām smaidošus absolventus, vecākus, draugus, radus. Atšķirībā no citu skolu izlaidumiem, kur bieži tiek aicināti viesmākslinieki, mūzikas skola savu izlaidumu var veidot kā svētku koncertu. Šajā reizē koncertam tika dots nosaukums „Reiz ziedošā pļavā...” Un tik tiešām mūsu pļavā satikās visdažādākie pļavas iemītnieki – katrs ar savām rakstura iezīmēm, ar savām īpašajām spējām un talantiem.

Šogad skolu absolvēja vienpadsmit absolventi. Eva Kiršteine ģitāras spēli apguva skolotājas Marutas Zemtures vadībā. Šajos gados piedalījusies vairākos atbildīgos konkursos, savus izvirzītos uzdevumus veica ar lielu atbildības sajūtu. Vijoles spēli skolotājas Indras Sproģes vadībā apguva Katerīna Olekte un Dzintra Ozola.

Dzintra visus gadus ceļu pie mums mēroja no Mērsraga. Viņa saka, ka nebija viegli, bet tas ir tā vērts, jo ir iespēja iegūt jaunus draugus, piedalīties koncertos, satikt slavenus cilvēkus un radīt jaukas atmiņas. Savukārt Katerīnai atmiņā paliks koncerti kopā ar orķestri un piedalīšanās Dziesmu svētkos. Klavierspēli pie skolotājas Antras Upenieces mācījās Vikija Kolāte. Viņas gadi mūzikas skolā aizritēja lēni un mierīgi. Linda Andžāne, Sabīne Briede un Beate Olekte mūzikas skolu absolvēja jau otro reizi. Sākotnēji Linda spēlēja akordeonu, taču tagad ļoti veiksmīgi tiek galā ar saksofona spēli. Sabīne apguva vijoles spēli, taču koncertā varējām baudīt viņas spēlēto skaņdarbu ģitāras izpildījumā. Visvairāk instrumentus apguvusi Beate. Viņas skolotājs Jānis Popelis vienmēr uzsvēris to, ka Beatei ir izcilas darba spējas. Kopā izdarīts ļoti daudz un rezultātā Beates rokās skan gan alta, gan soprāna saksofons. Meitenes aktīvi darbojās arī patstāvīgi, nodibinot ansambli „Improvizācija”, ar kuru kopā daudz koncertēts un saņemta atzinība vairākos konkursos. Kopā ar meitenēm muzicēja arī Efeja Šnikvalde, kura turpinās savas muzikālās gaitas Ventspils mūzikas vidusskolā.

Mākslas nodaļu absolvēja braši zēni. Viņus izglītoja skolotājas Līga Reine un Vizbulīte Puriņa. Miks Kilmits savā diplomdarbā izvēlējās attēlot pūķus. Tie viņam patīk zīmēt vislabāk jau kopš bērnības. Patriks Upners izvēlējās interesantu darbiņu – apgleznot senu čemodānu. Rezultātā tapa izcila glezna, kurā attēlots Vecrīgas skats. Ar dabiskumu pārsteidza Lukasa Carneglia gleznas, kurās varējām redzēt skaistu jūras skatu un sārtos toņos veidotu sakuras koku. Ernests Frīdenbergs darināja sienas pulksteni. Tajā redzama krāšņa pūce. Šajā gadā interešu izglītības programmu absolvēja arī Inta Avetisjana. Viņas gleznas jau līdzinās profesionālu gleznotāju darbiem. Inta atzīmēja, ka pa šiem gadiem uzzinājusi daudz jauna un visiem viņas draugiem mājās atrodāma kāda viņas dāvināta glezniņa.

Direktors Jānis Kivils savā svētku uzrunā pateicās visiem vecākiem, kā arī vidusskolas skolotājiem par atbalstu jauniešu muzikālās izglītošanas laikā. Tika izsniegtas apliecības par profesinālās pilnveides programmas beigšanu. Sekoja ziedi un apsveikumi, kur savu izdomu bija ieguldījuši tie audzēkņi, kuri turpinās mācības. Absolventi ar skaistu dziesmu, ziediem un dāvanām pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu. Koncerta noslēgumā izskanēja dzejas rindas, kurās tika ielikts skolotāju veltījums un izteiktas cerības, ka šie absolventi savā dzīves ceļā sasniegs visu iecerēto:

„Viss labi slēpts - ziedēšanu gaida
Viss labi sēts - dīgšanu gaida
Viss nomērīts caur sieku vētīts, ar sirdi svētīts
Mūsu lauks zels un plauks.”