I Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss Kokneses MS

24.februārī Rojas Mūzikas un mākslas skolas 6.akordeona klases audzēknis Ingus Andris Pērkons (ped. Baiba Beraģe) devās uz Kokneses mūzikas skolu, lai pēc ilgas un mērķtiecīgas sagatavošanās, piedalītos I Starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkursā. Šāda veida konkurss tika rīkots pirmo reizi, taču jau spēja pulcēt ievērojamu skaitu jauno akordeonistu – kopskaitā 60 solistus un 22 dažāda veida un sastāva ansambļus.

Ingus Andris, startēja solistu grupā ar ļoti sarežģītu programmu, spējot parādīt labu tehnisko un muzikālo izpildījumu un savā vecuma grupā ierindojoties 4.vietā pēc iegūto punktu skaita un saņemot žūrijas Atzinības rakstu, atpaliekot vienīgi no Rīgas Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas, Viļņas mūzikas skolas un J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.

Es esmu ļoti gandarīta un apmierināta par audzēkņa dalību konkursā, iegūto rezultātu un par Ingus Andra uzcītīgo gatavošanos, jo startējot starptautiskajā konkursā, starptautiskas žūrijas priekšā ir jāaizstāv ne vien Rojas, bet arī Latvijas vārds. Paldies Ingus Andra Pērkona vecākiem, kas vienmēr atbalstījuši un motivējuši Ingu ne vien apmeklēt mūzikas skolu, bet arī gūt no tās pēc iespējas vairāk zināšanu un prasmju, kas noteikti noderēs turpmākajās dzīves gaitās.

Audzēknim priekšā vēl vairākas nozīmīgas uzstāšanās un dalības konkursos – lai pietiek spēka un uzdrīkstēšanās turpināt iekarot jaunas virsotnes.

Paldies direktoram Jānim Kivilam un Rojas novada domei, par doto iespēju apmeklēt konkursu, šoferim Imantam Krauzem, paldies visiem, kas domās bija kopā ar mums.

                                                                                                                                                                            Rojas MMS pedagoģe Baiba Beraģe

Šodien piedalīties konkursā, pie tam Starptautiskā ir varoņdarbs gan no pedagoga, gan audzēkņa puses. Pirmkārt ir jābūt programmai, kura atbilst konkursa prasībām, otrkārt – jābūt audzēknim, kurš var to apgūt, izpildīt, un treškārt, ir jābūt audzēknim, kurš var šo varēšanu un izpratni par skaņdarbu atskaņot žūrijas priekšā. Man ir liels prieks, ka mums tāds audzēknim ir – Ingus Andris Pērkons, un arī tāds pedagogs – Baiba Beraģe, kurš spēj audzēkni sagatavot šim starptautiskajam vērtējumam. Tā ir mūsu skolas skolotāja Baiba Beraģe. Lai veicas arī turpmāk!

                                                                                                                                                                             Rojas MMS direktors Jānis Kivils