Gleznu izstāde „Džungļu sarkanais”

Rojas Mūzikas un mākslas skolas zālē tika atklāta gleznu izstāde "Džungļu sarkanais"

Izstādē piedalījās RMMS pieaugušo izglītības dalībnieki Imis Brūklņš, Eva Gegerniece, Inta Avetisjana un Dzintra Vīgante kā arī Pastendes Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra gleznošanas nodarbību dalībnieces Brigita France, Antra Jaunskalže, Ilze Pumpure, Gundega Baldere, Sarmīte Sebecka un Anna Grundmane.

Izstāde ir bagātīgi pārstāvēta ar dažādu stilu. Vienojošais elements ir patiess krāsu un dzīves prieks.

Izstādes atklāšanā jauku muzikālo dāvanu māksliniecēm sagādāja Mūzikas skolas skolotāju ansamblis.

Pagājušā gadā aizsākušos sadarbību, ar dažādām novada mākslas mīļotāju grupām, nolemts turpināt arī nākotnē.

Uz Talsu pilsētas svētkiem tiek gatavota jau nākošā izstāde, kurā bez Rojas un Pastendes māksliniecēm piedalās un šo izstādi arī organizē Talsu Ceturtdienas mākslas mīļotāju pulciņš.