Ģimeņu koncerts

Rojas Mūzikas un mākslas skolā uzstājas ģimenes

Februāra beigās pavadīt laiku labā kompānijā, klausoties muzikālus priekšnesumus, aicināja Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs. Pirmoreiz skolas vēsturē notika ģimeņu muzicēšana. Koncertzālē uz galdiem kūpēja liepziedu tēja un smaržoja cepumi, tā padarot zāles atmosfēru mājīgāku un neformālāku. Kā atzīmēja koncerta vadītāja Lita Krūmiņa, nebūtu slikti, ja zemē nokristu arī pa kādai tējkarotei, tā mazinot spriedzi un uztraukumu mazajiem un lielajiem māksliniekiem. Lai iedrošinātu pārējos koncerta dalībniekus, pirmā uzstājās draudzīgā Skolotāju ģimene. Pēc viņiem uz skatuves kāpa Egija Akmeņlauka ar savu mammu Ivetu, un tūlīt jau kļuva skaidrs, no kurienes meitēnam tik skanīga balss. Vilties nelika arī skolotājas Antras Upenieces ģimene. Viņi skatītājus iepriecināja ar vairākiem priekšnesumiem dažādos sastāvos – uzstājās gan dēls Emīls ar mammu Antru, gan Antra ar vīru Sandri. Prieku sagādāja arī dzīvespriecīgie un talantīgie Olektu ģimenes bērni Beate, Katerīna un Eduards, žēl tikai, ka ar savu skaisto balsi bērnu ansamblim nepievienojās mamma Laila. Varbūt nākamreiz? Visus klātesošos iepriecināja arī Ozoliņu ģimene – mamma Inese ar meitu Emīliju un opīti. Šī ģimene bija piedomājusi arī pie skatuves tērpu noformējuma, un tā priekšnesums izvērtās ne tikai skanīgs, bet arī atraktīvs. Ne tikai vadīja koncertu, bet kopā ar savu meitu Alisi dziedāja un pat dejoja arī skolotāja Lita Krūmiņa. Protams, ka direktoram it visā jārāda priekšzīme, tāpēc klausītājus ar vairākiem muzikāliem priekšnesumiem iepriecināja arī skolas direktors Jānis Kivils ar kundzi Ināru. Un koncerta noslēgumā atkal muzicēja Skolotāju ģimene – Baiba Beraģe, Inese Ozoliņa un Jānis Popelis. Koncerts bija tik interesants, ka es ne mirkli nenožēloju pasākumam veltītās svētdienas stundas un ceru, ka šāda veida ģimeņu uzstāšanās kļūs vēl par vienu jauku mūzikas skolas tradīciju.

Uz koncertu bija atvests arī kāds mazs cilvēkbērns, ar nolūku tuvāk iepazīstināt bērnu ar mūzikas instrumentiem, lai viņam pašam vēlāk būtu vieglāk izvēlēties, kuru instrumentu apgūt, mācoties mūzikas skolā. Pēc koncerta uz jautājumu, ko tad tu spēlēsi, kad paaugsies, mazais nekavējoties atbildēja – hokeju!

Dace Klabere