Dziesmu svētku koru skate

Rojas Mūzikas un mākslas skolas koris „Roja” 29. aprīlī piedalījās Latvijas izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru konkursā, kurš notika Kuldīgā. Kurzemes novada skatē piedalījās 19 kori A un B grupās no Ventspils, Saldus, Kuldīgas, Liepājas, Talsiem, Kandavas, Grobiņas, Ugāles, Druvas, Nīcas, Brocēniem, Skrundas, Vaiņodes. Rojas Mūzikas un mākslas skolas koris diriģentu Ineses Ozoliņas un Jāņa Kivila vadībā startēja A grupā un ieguva 45.55 punktus, kas atbilst I pakāpei. Augstāku novērtējumu ieguva tikai Ventspils 1. ģimnāzijas meiteņu koris „Dzeguzītes”.

Korim bija jāatskaņo trīs dziesmas. Kā obligātā bija latviešu tautas dziesma Dzied, māsiņa, skaistas dziesmas J. Mediņa apdarē, izlozes dziesma – latviešu tautas dziesma Kas kaitēja nedzīvoti J. Vītola apdarē un izvēles dziesma V. Pūces Kā tevi sauc?, kurai koncertmeistare bija skolotāja Antra Upeniece. Dziesmu sagatavošanā tika ieguldīts nopietns darbs, kā arī dziedātāji ļoti centās. Dziedātāji saņēma arī balviņas - biezpiena sieriņus „Kārums”.

Beate , Helga un Efeja konkursu raksturoja kā ne pārāk labi organizētu pasākumu, jo nebija padomāts par mēģinājumu un uzturēšanās telpām. Meitenes ir gandarītas par paveikto. Viņuprāt, koris sajuties kā vienots veselums. Visiem patika ekskursija uz Ventas rumbu. Meitenes saka paldies I. Ozoliņai par diriģēšanu, ticību kora spēkiem un par ideju tautas dziesmas aranžēšanā, izmantojot svilpavniekus. Savukārt, direktoram paldies par konkursa iemūžināšanu video, lai pēc gadiem varētu atcerēties, kā izskatījāmies un dziedājām. 2015. gads vairs nav aiz kalniem. Turpināsies dziesmu apgūšana, slīpēšana, lai nākamajā gadā ar prieku atkal varētu piedalīties paredzētajās skatēs un kopmēģinājumos. Skaidrs ir tas, ka Rojas jaunieši nākamvasar ar savām skanīgajām balsīm piedziedās Lielo Dziesmusvētku estrādi!