Ceļā uz dziesmu svētkiem

Ceļā uz dziesmu svētkiem

Tie, kas seko līdzi norisēm mūzikas un mākslas skolā, labi zina, ka 2015. gada vasarā Rīgā notiks Skolu jaunatnes XI dziesmu un deju svētki. Zināms, ka šajos svētkos piedalīsies mūsu skolas 4.-8. klašu koris Roja, diriģenti Inese Ozoliņa un Jānis Kivils. Skaidrs, ka līdz svētkiem vienmēr ejams grūts un sarežģīts ceļš – tas ir liels darbs, sagatavojot repertuāru, gan no diriģentu, gan dziedātāju puses. Ejam soli pa solim. Lai šo ceļu padarītu aizraujošāku, 21. novembrī Rojas kultūras centrā tika rīkots sadraudzības koncerts ar Ventspils mūzikas skolas kori Nošu planētas (diriģentes Anitra Niedra, Rudīte Tālberga). Par kori zinājām, ka tas savu koncerta programu izpilda ļoti mūsdienīgi un kvalitatīvi. Vēl pie tam, šā gada vasarā Pasaules koru olimpiādē koris ieguva Zelta diplomu.

Koncerta pirmajā daļā uzstājās koris Roja, atskaņojot dziesmas no dziesmu svētku repertuāra. Piemēram, K. Lāča dziesmas Melna čūska un Jūriņ` prasa no cikla Jaunības dziesmas dzirdējām pirmo reizi. Skaidrs, ka dziedātāji ļoti centās nodziedāt tīri un muzikāli.

Dziesmas no V. Pūces cikla Zeme izcēlās ar dziļu sirsnību. Turpinājumā uzstājās koris Nošu planētas. Jau ar pirmajām skaņām klausītāji saprata, ka ausīm būs patīkama klausīšanās – izstrādāts, noslīpēts skanējums. Katrs audzēknis labi apzinās savu nozīmību, uzmanīgi seko diriģenta žestiem. Daudz solo vietu, kas mijas ar mūsdienīgiem skaņu efektiem, dažādu instrumentu izmantošanu, piemēram, glāzes ar ūdeni.

Koncerta noslēgumā aizkustinošas likās R. Paula Tēvzemes etīde un Tēvzemes dziesma. Ilgi nebija dzirdēts tik tīrskanīgs koris, kurā apvienojās pāri par sešdesmit balsīm.

Aptaujājot koncerta dalībniekus, atklājās, ka viņiem ļoti paticis koncerts. Zane uzsver. ka, viņasprāt, abi kori dziedājuši labi, tikai ventspilnieki vairāk izmantojuši dažādus efektus, piemēram, pārvietošanos pa skatuvi. Viņa saka, ka tas ir grūti izdarāms un nereti traucējis skanējumam. Arī Loreta pievienojas Zanes teiktajam, atgādinot, ka ne vienmēr ir vajadzīgi atraktīvi priekšnesumi. Viņai patīk koris tad, ja tas vienkārši stāvot, skaisti dzied. Protams, par sadraudzības pasākumu pēc koncerta tika teikti atzinīgi vārdi – kliņeģeri bijuši garšīgi un, izmantojot dažādas spēles, visi draudzīgi iepazinušies. Atradies arī kāds desmitgadīgs brīnumbērns, kurš visām dziesmām pratis nospēlēt pavadījumus.

Skolotājai B. Kvālbergai bija darba pilnas rokas – jānospēlē pavadījumi visām dziesmām. Protams, ar to viņa veiksmīgi tika galā. Runājot par ventspilnieku uzstāšanos, skolotājai likusies ļoti interesanta un noslīpēta programma ar mūsdienīgām dziesmām.