Atskats uz paveikto Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Esam nosvinējuši Ziemassvētkus un tūliņ ar cerībām sagaidīsim Jauno, 2014. gadu! Mūzikas un mākslas skolas dzīvē gadi gan mainās savādāk – mums aizritējusi tikai mācību gada pirmā puse! Reizēm liekas, ka paveikts tik daudz kā gada laikā. Mūsu dzīve rit interesantā, spraigā muzikālā ritmā. Mācības mijas ar gatavošanos konkursiem, koncertiem, ieskaitēm, eksāmeniem. Tad pasākums, prieks un atkal viss no gala! Mākslas skolā top gleznas, darbi materiālā, tiek veidoti izstrādājumi no māla. Izstādes gaida apmeklētājus, audzēkņu un interešu izglītības dalībnieku sejās gandarījums par padarīto. Tā īsumā aizritējis šis laiks!

Tomēr vēlos padalīties ar notikumiem nedaudz sīkāk. Tā jau tikai no malas izskatās, ka viss rit tik gludi. Lai būtu apmierinājums par padarīto, ir jāiegulda arī liels darbs gan no audzēkņu, gan skolotāju, gan direktora, gan tehnisko darbinieku puses. Tikai tad, kad viss savijas draudzīgā un darbīgā kolektīvā, veidojas rezultāts. Par to liecina mākslas skolas audzēkņu izstādes Rojas kultūras centrā, Mākslas skolas izstāžu zālē u. c. Šajā pusgadā vien noticis 21 pasākums. Tajā skaitā draudzības koncerti, konkursi, koncerti. Kā pirmais pārbaudījums parasti ir mācību gada atklāšanas koncerts, kurā jāpierāda, ka vasarā ir ne tikai jāatpūšas, bet arī jāturpina muzicēt. Jau pirmajā koncertā uzstājās ansamblis Sikspārnīši, (ped. L. Krūmiņa), atskaņojot 11 dziesmas no A. Ozolas dziesmu cikla Mans krāsojamais dziesmu kalendārs. Arī saksofonistu ansamblis (ped. J. Popelis) un ģitāristu ansamblis (ped. M. Zemture) bija gatavs dot klausītāju vērtējumam savus vasarā sagatavotos skaņdarbus. Jāuzteic 2. kl. audzēkne A. Gūtšmite (ped. A. Upeniece), kura jau no gada sākuma aktīvi uzstājās koncertos gan individuāli, gan kopā ar K. Kronbergu un L. Strautiņu (ped. I. Sproģe).

Tad sekoja uzstāšanās skolas pieņemšanas komisijai, Nīcas novada pašvaldības delegācijai un delegācijai no Šveices. Šeit vēlos uzteikt mūsu skolas pedagogu ansambli – J. Kivilu, B. Beraģi, I. Ozoliņu, M. Zemturi un J. Popeli, kuri atrod laiku mēģinājumiem, lai kopīgi veidotu interesantu koncertprogrammu un labprāt uzstājas ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem.

Oktobris bija saspringts laiks skolotājām L. Krūmiņai un B. Kvālbergai, kā arī tiem kora klases audzēkņiem, kuri piedalījās Kurzemes reģiona MS kora klašu solistu un duetu konkursā „Jūras zvaigzne” Ventspilī. Operdziedātājai Alīdai Vānei veltītais konkurss notika Ventspils Livonijas ordeņa pilī. Tajā piedalījās 46 dalībnieki no Ventspils, Kuldīgas, Talsu, Valdemārpils, Sabiles, Dundagas – Kolkas nodaļas, Piltenes, Aizputes, Rojas mūzikas skolām. I. A. Pērkons savā vecuma grupā ieguva 2. vietu. E. Akmeņlauka ieguva diplomu par „atraktīvāko priekšnesumu”. E. R. Gegerniece saņēma Atzinības rakstu. Jāpiebilst, ka 9. janvārī Rojas MMS notiks Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa 2. kārta. Un nu visu iepriekšminēto skolu dziedātāji pulcēsies Rojā, lai sacenstos valsts mēroga konkursā. Jāpiebilst, ka konkursa 1. kārta jau mūsu skolā ir notikusi un uz 2. kārtu ir izvirzīti sekojoši audzēkņi: I. A. Pērkons, E. Akmeņlauka, E. R. Gegerniece (ped. L. Krūmiņa), R. Muceniece, E. Paula (ped. I. Ozoliņa). Vēl veicami daudz sagatavošanās darbu. Tā kā konkursa sekretāre ir mūsu skolas skolotāja I. Kivila, tad viņai priekšā sevišķi milzīgs uzdevumu klāsts – taču viss ir iespējams!

Ziemeļkurzemes kamerorķestris I. Sproģes vadībā arī nav slinkojis. Viņi ar koncertiem pabijuši pat Rēzeknē, jaunajā koncertzālē „Gors”, kur ir labākā akustika Latvijā, kā arī Talsu kristīgajā skolā, Talsu t/c „Rimi”. Vijoļspēles nodaļā arī notiek aktīva gatavošanās Valsts konkursam, kurš notiks pavasarī. Skolā darbojas neliels kamerorķestris (ped. I. Sproģe), kurš vienmēr priecē ar savu kvalitatīvo skanējumu.

Ansamblis „Rondo” (ped. L. Krūmiņa) sagatavojis ļoti dažādu repertuāru – gan tautas dziesmu apdares, klasiskās dziesmas, populārās dziesmas, kā arī Ziemassvētku programmu, ko atskaņoja Rojas Ziemassvētku tirdziņā un vienu dziesmu Lielās egles iedegšanas svētkos. Domājam nākamajā gadā šīs populārās ziemas dziesmas paturēt savā repertuārā un izstrādāt vēl kvalitatīvāk.

Pie mums pabija arī viesi no Ventspils mūzikas vidusskolas ar diviem koncertiem. Interesanti bija tas, ka mūsu bērniem bija iespēja aktīvi līdzdarboties. Tā, līdzās Ventspils pūtēju ansambļu koncertam, notika R. Lāča meistarklase pūšamo un sitamo instrumentu audzēkņiem, kā arī vijoļspēles audzēkņi sniedza kopēju koncertu ar vijolniekiem no Ventspils MV.

Prieks par to, ka audzēkņi arī paši, bez skolotāju klātbūtnes, veido ko jaunu. Tā šajā mācību gadā nodibinājies instrumentālais ansamblis, kura sastāvā darbojas S. Briede, E. Šnikvalde, L. Andžāne, B. Olekte, H. Gūtšmite. Meitenes dzied, spēlē klavieres, ģitāru, sitamos instrumentus. Ziemassvētku koncertā viņām izskanēja vēlējums nepagurt un turpināt muzicēt kopā.

Tā kā H. Gūtšmite šajā mācību gadā blakus klavierspēlei (ped. B. Kvālberga) apgūst arī ērģeļspēli (ped. L. Krūmiņa), tad viņa jau vairākos koncertos klausītājus priecēja ar savu uzstāšanos. Helga ir ļoti centīga un talantīga audzēkne, līdz ar to jau dažu mēnešu laikā apguvusi vairākus ērģeļspēles noslēpumus.

Lai pilnīgi visi audzēkņi varētu uzstāties individuāli, kā jau katru gadu, arī šogad, uz Ziemassvētku laiku tiek rīkoti koncerti katrā nodaļā. Koncertus sniedza kora klases, klavierspēles, pūšamo un sitamo instrumentu, akordeona un ģitārspēles audzēkņi. Prieks par vecākiem, kuri bija ļoti ieinteresēti un aktīvi apmeklēja šos pasākumus.

Kā centrālos koncertus varētu minēt Valsts svētku koncertu, sadraudzības koncertu ar Bolderājas MMS, koncertu Rojas vidusskolas skolotājiem un Ziemassvētku koncertu. Šeit gribas uzteikt lielos kolektīvus – 1.-3. klašu kori „Vizbulēns” (dirģ. I. Kivila) un 4. – 8. kl. kori „Roja”(diriģ. I. Ozoliņa, J. Kivils), kuri šajā gadā dzied ar īpašu atdevi. Klausītāji no visas sirds ar saviem skaļajiem aplausiem pateicas par jauko dziedāšanu.

Protams, blakus aktīvai koncertdarbībai, norit mācību darbs. Bērni ir ļoti izturīgi, jo viņiem ir arī labas sekmes vispārizglītojošā skolā. Nereti tie bērni, kuri mācās mūzikas un mākslas skolā tiek iesaistīti arī sporta skolā un tad, mums skolotājiem, liekas, ka viņu slodze ir par lielu. Tā jau gan vairāk pārdomu viela vecākiem. Nāk jauns gads, kurš noteikti atšķirsies no citiem ar to, ka būs vēl interesantāks, koncertiem bagātāks, bet tas jau būs cits stāsts!