Amendas mūzikas svētki Talsos

Katru gadu Talsos tiek rīkoti svētki par godu L. van Bēthovena draugam mācītājam Amendam. Šajā pasākumā ņem dalību arī Ziemeļkurzemes kamerorķestris, kuru vada mūsu skolas pedagogs Indra Sproģe, un kurā piedalās mūsu skolas vijoles klases audzēkņi.