Akordeonistu aktivitātes marta mēnesī

Blakus ikdienas mācību darbam, akordeona klases audzēkņi un pedagogi aktīvi apmeklē dažādus pasākumus un paši tajos arī piedalās.

Tikko kā izskanējis konkurss “Rojas ritmi”, pedagoģes Maruta Zemture un Baiba Beraģe 10.martā devās uz nākamo konkursu Limbažos, lai piedalītos jau XIV Starptautiskajā akordeonistu festivālā, kas pulcēja akordeonspēles lietpratējus no Vācijas, Ukrainas, Itālijas, Baltkrievijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Latvijas. Trīs dienu garumā festivāla klausītājus un skatītājus ar savu profesionālo sniegumu priecē solisti, ansambļi un orķestri. Šo dienu laikā notika seši dažādi koncerti: atklāšanas, noslēguma koncerts, viesu-profesionāļu koncerts, estrādes un džeza mūzikas koncerts, mūzikas skolu, vidusskolu un augstskolu studentu koncerts, Starptautiskais mūzikas skolu solistu konkurss – koncerts.

Savukārt, 29.martā mūsu ceļš veda uz Kurzemes meku Ventspili, lai piedalītos Ziemeļkurzemes reģiona Mūzikas skolu akordeona klašu audzēkņu festivālā “Lai skan akordeons”. Festivālu kuplināja dalībnieki no PIKC Ventspils mūzikas vidusskolas, Talsu, Kandavas, Valdemārpils, Ugāles un Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolām, un, protams, kur gan bez Rojas Mūzikas un mākslas skolas akordeonistiem.

Uz skatuves kāpa gan solisti, gan dueti, gan orķestri. Audzēkņi un pedagogi bija gatavojušies, rūpīgi izvēloties koncertprogrammas. No mūsu skolas festivālā piedalījās divi akordeona klases audzēkņi. Ļoti gribas uzslavēt mūsu skolas 1. akordeona klases audzēkni Kristu Janu Reinholdi (ped. B. Beraģe), kurai šī bija pirmā uzstāšanās ārpus mūsu novada un uzreiz tik atbildīga! Viņa to spēja pārliecinoši! Jāpiebilst, ka Krista akordeona spēli apgūst tikai vien 8 mēnešus, bet ar savu centību un atbildību jau sasniegusi daudz un priecējusi klausītājus koncertos gan Rojas Mūzikas un mākslas skolā, gan arī Rojas vidusskolā. Lai Kristai un viņas vecākiem nepietrūkst enerģijas arī turpmāk!

Mūsu skolas akordeona spēles 5.klases audzēknis Ingus Andris Pērkons (ped. B. Beraģe) izcēlās ar pārliecinošu, drošu un emocionālu sniegumu. Savukārt, festivāla izskaņā Ingus muzicēja apvienotajā Ziemelkurzemes reģiona Mūzikas skolu akodeona klašu audzēkņu orķestrī. Ingum priekšā vēl ļoti daudz atbildīgu uzstāšanos šajā gadā. Lai izdodas!

Festivāla ietvaros pedagogiem bija lieliska iespēja papildināt zināšanas meistarklasē, kuru vadīja viens no Latvijas akordeona spēles meistariem, pasniedzējs Kaspars Gulbis.

Paldies audzēkņiem par izturību un sniegumu, paldies vecākiem par atbalstu mācību procesā. Paldies direktoram Jānim Kivilam par doto iespēju apmeklēt pasākumus un vienmēr laipnajam šoferītim Imantam!