Akordeonisti muzicē Kuldīgā

Katru otro gadu Kurzemes reģiona mūzikas skolu akordeona klases audzēkņi un pedagogi tiekas festivālā. Šogad par festivāla norises vietu tika izraudzīta viena no skaistākajām Latvijas pērlēm, Kurzemes vecpilsētām – Kuldīga. Festivālu kuplināja dalībnieki no Ventspils mūzikas vidusskolas, Talsu, Kandavas, Valdemārpils un Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolām, un, protams, kur gan bez Rojas Mūzikas un mākslas skolas akordeonistiem.

Uz skatuves kāpa gan solisti, gan dueti, gan orķestri. Audzēkņi un pedagogi bija gatavojušies, rūpīgi izvēloties koncertprogrammas. Pārliecinoši sevi prezentēja mūsu tuvākie kaimiņi – Valdemārpils mūzikas skola (ped. G. Vecvagare) un Talsu mūzikas skola (ped. I. Plendišķe).

Taču, lai cik liels prieks man būtu par kaimiņiem, vislielākais prieks man tomēr ir par saviem audzēkņiem. Ļoti gribas uzslavēt mūsu skolas 2. akordeona klases audzēkni Ingu Andri Pērkonu (ped. B. Beraģe), kuram šī bija pirmā uzstāšanās un uzreiz tik atbildīga – vienīgais solists, kam jāaizstāv savas skolas gods.

Un viņš to spēja pārliecinoši! Lai Ingum un viņa vecākiem nepietrūkst enerģijas arī turpmāk!

Pedagogam ir viegli un patīkami strādāt, ja apkārt ir talantīgi, mērķtiecīgi un gaiši jaunieši. Man, un mūsu skolai tādi ir! Mums ir ar ko lepoties! Un es ar jums ļoti lepojos – mans akordeonistu ansamblis: Alise Grosbaha, Elita Ozola, Ingus Andris Pērkons, Linda Andžāne, Loreta Krontāle, Zane Maksakova (ped. B. Beraģe) kā arī ģitāras spēles audzēkņi – Sabīne Briede un Atis Trūbiņš (ped. M. Zemture). Ansamblis kā vienmēr uz augsta viļņa.

Festivāla dalībnieku vidū bija arī mūsu skolas Pedagogu ansamblis – ped. Inese Ozoliņa, Maruta Zemture, Andrejs Zemturis, Jānis Popelis, Baiba Beraģe, kā arī direktors – Jānis Kivils. Jāpiebilst, ka šāda veida pedagogu vienība nepastāv nevienā no augstāk minētajām skolām. Uz jautājumu – „kā un kāpēc jūs to darāt?”, citēšu ped. I. Ozoliņu: „Ir taču tik labi pirmdienas rītu iesākt ar kopā muzicēšanu”.

Mūsu skola savu dalību festivālā noslēdza ar skolas koporķestri 11 cilvēku sastāvā, vienojoties skaņdarbā „Viss būs kārtībā!” (J. Turner „Everything will be alright”). Un tā tiešām arī bija, viss bija kārtībā un viss būs kārtībā!

Liels paldies par dalību festivālā audzēkņiem, pedagogiem. Paldies direktoram Jānim Kivilam par rasto iespēju apmeklēt šo festivālu. Paldies ped. Marutai Zemturei un Andrejam Zemturim par radošumu, enerģiju. Jāpačukst, ka tandēma „Zemture – Beraģe” galvās jau virmo jaunas idejas, kā nākampavasar kuplināt mūzikas dzīvi Rojas novadā.

Paldies mūsu lieliskajam, laipnajam šoferītim Kārlim Pastoram.