Akordeona spēle finālā

Pavisam nesen Rojas Mūzikas un mākslas skola viesmīlīgi vēra durvis Ventspils reģiona mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņiem Valsts konkursa Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle II kārtā. Patīkamus mirkļus šajā konkursā sagādāja arī mūsu skolas audzēkņi: Elizabete Olīvija Tarlapa - 2. vieta un Ingus Andris Pērkons (ped. Baiba Beraģe) - 1.vieta un iegūtas tiesības startēt konkursa finālā.

Kopumā finālā no visas Latvijas tika atlasīti 81 akordeona spēles audzēknis. Kurzemi pārstāvēja Kandavas, Talsu, Ventspils, Liepājas, Aizputes un Rojas jaunie akordeona spēles meistari. Tā ir milzīga atbildība, jo valsts konkursi notiek tikai reizi četros gados.

Konkursa fināls Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā pienāca ātri. 8. februāra pēcpusdiena bija liktenīga, lai ar 11. kārtas numuru savu sniegumu ļoti kompetentas žūrijas priekšā - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) docētājs, Mg. Jurijs Rižovs, JVLMA docētāja Līga Catlaka, JVLMA pasniedzējs, ansambļu vadītājs, akordeonists Artūrs Noviks, akordeonista spēles entuziasts, virtuozs, pasniedzējs Kaspars Gulbis - vēlreiz demostrētu Ingus Andris Pērkons.

Ingus Andra spēle vienmēr izcēlās ar emocionalitāti, individualitāti. Tieši to savos vērtējumos uzsvēra arī žūrijas pārstāvji, slavējot Ingus muzikālo sniegumu, izstrādāto un pārdomāto priekšnesumu un izsakot pateicību par piedalīšanos konkursā. Ingus Andris no 100 maksimāli iegūstamiem punktiem saņēma 82. Ļoti priecē, ka esam novērtēti labā līmenī, jo esam tikai maza lauku skola, kas šoreiz bija tikusi tālāk par cerēto un sastādīja ļoti solīdu konkurenci lielajām galvaspilsētas un Latgales reģiona skolām.

Vēlos pateikties Ingus Andra Pērkona vecākiem par lielo atbalstu mācību procesā. Protams, pats Ingus ir apveltīts ar apbrīnojamām darba spējām, atbildību un godam nopelnīja iespēju startēt starp Latvijas labākajiem akordeonistiem. Viņš ir audzēknis, ar kuru vēlētos strādāt ikviens pedagogs - audzēknis, kurš pieņem pedagoga ieteikumus, tos izkopjot un tajos, pēc iespējas, ieliekot savas emocijas. Novēlu neapstāties pie sasniegtā, bet tikai pilnveidot savas prasmes un tiekties pēc visaugstākajiem mērķiem.

Paldies visiem, kas savās domās un vēlējumos bija kopā ar mums šajā ļoti atbildīgajā, bet reizē arī skaistajā mirklī!

Baiba Beraģe
Rojas Mūzikas un mākslas skolas
akordeona spēles pedagogs