Absolventu koncerts

Mūzika spēj vienot cilvēkus. Tā neatstāj vienaldzīgu nevienu. Par to mēs varējām pārliecināties 12. decembrī- Rojas mūzikas skolas absolventu koncertā. Koncerts noritēja pozitīvā gaisotnē. To ar muzikālu Ziemassvētku sveicienu atklāja absolventes Alise Krūmiņa un Sanita Maure. Viņām joprojām ļoti tuva ir dziedāšana. Koncertā mēs redzējām Elizabeti Gegernieci, kura tagad mācās Ventspils mūzikas vidusskolā. Viņa diriģēja mūzikas skolas 4.-8. klašu kori „Roja”. Elizabetes vadībā izskanēja Zigmara Liepiņa un Valda Lūriņa „Dziesma par brīnumiem”. Elizabete atklāja, ka Ventspilī paveras jaunas iespējas un, ka viņa dzied vairākos koros. Inga Pērkone mums demonstrēja savas saksofona spēles prasmes. Inga savu muzikālo ceļu turpina iet Ventspils mūzikas vidusskolā, kurā apgūst klasisko saksofona spēli. Arī viņa nenožēlo to, ka turpina savas muzikālās gaitas. Pavisam nesen, maijā, mūzikas skolu absolvēja Helga Gūtšmite, kura tagad savas muzikālās spējas attīsta Jelgavas mūzikas vidusskolā. Helga savu pianistes talantu mums demonstrēja ar mūsdienīgo un sarežģīto Pētera Vaska skaņdarbu „Vasaras vakara mūzika”. Savu virtuozitāti mums parādīja arī Atis Trūbiņš. Lai arī pēc mūzikas skolas beigšanas Atis neturpināja mācīties mūziku, viņš ģitārspēli pilnveido patstāvīgi, kā arī joprojām spēlē mūzikas skolas ģitāristu ansamblī. Meitenes Linda Andžāne, Beate Olekte, Efeja Šnikvalde un Loreta Krontāle sevi izvēlējās pilnveidot, iestājoties mūzikas skolā otro reizi, apgūstot citu specialitāti. Tagad viņas, pieaicinot Helgu, ir apvienojušās vokāli instrumentālajā ansamblī „Pārsteigums”. Meiteņu sniegumā dzirdējām vairākas populāras un tautā iemīļotas dziesmas, piemēram, R. Kaupera dziesmu „Mazā bilžu rāmītī”. Efeja Šnikvalde un Loreta Krontāle demonstrēja otro gadu apgūtās marimbas prasmes. Ar cerību - vienot visus absolventus, koncerta noslēgumā skolotāja Lita Krūmiņa koncerta dalībniekiem uzdāvināja grāmatu par mūziķiem. Savukārt direktors dāvāja laimes pakaviņus, Ziemassvētku kārumus un labus vārdus! Piebildīšu, ka koncertu sagatavoja absolventi patstāvīgi – izbaudot, kā veicama pasākuma organizēšana. Mēs ticam, ka mūzikas skolā ir aizsākusies jauna un brīnišķīga tradīcija, kura turpināsies katru gadu. Tā kā, ja kāds no mūzikas skolas absolventiem sajūt vēlēšanos uzstāties, tad droši dodiet ziņu. Rojas Mūzikas skolā jūs vienmēr gaidīs!

Zane Hazena