8. marta koncerts Raibā pasaka

Mūsdienās cilvēku dzīvi pārņēmušas dažādas tehnoloģiskas iekārtas - datori, krāšņie televizori utt. Protams, tas ir aizraujoši, nepieciešami, taču māc bailes par to, vai neaizmirsīsim dzīvo muzicēšanu, taustāmu grāmatu lasīšanu. Bēdīgi, ka arvien vairāk redzam cilvēkus, kam nepieciešamas brilles (šī raksta autore arī ir viena no "aceņu" nēsātājām).
Pateicoties 8. marta koncertam mūzikas un mākslas skolā, nedaudz varēju nomierināt savas domas, jo bērni dziedāja un muzicēja ar patiesu prieku. Visiem patika klausīties I.Ziedoņa Raibajā pasakā un emocijas pastiprināt ar dziesmu palīdzību. Klausītāji bija atsaucīgi, neskopojās ar aplausiem un siltiem smaidiem.
Rojas Mūzikas un mākslas skola 21. aprīlī svinēs savu 45. gadu jubileju. Arī šis koncerts bija veltīts mūsu skolai un īpaši Vokālajai nodaļai. Kora klase dibināta 1982. gadā. Tajā strādājuši pedagogi M.Veinberga, J.Valcis, D.Solodka, S.Leja, S.Brūšniece. Šajā mācību gadā ar jaunajiem dziedātājiem un koriem strādā pedagogi J.Kivils, I.Kivila, I.Ozoliņa, L.Krūmiņa.

Atgriežamies pie koncerta. I. Ziedonis pasakā raksta: "Ir visādi Raibie. Ir lielie Raibie un mazie Raibie. Viņi ir tie, kas visu raibina un izraibina, bet viņus pašus ir grūti atrast." Šeit es varētu oponēt, jo tos, kas izkrāso pasauli nemaz nav tik grūti atrast - jāmeklē mūsu talantīgie bērni un skolotāji. Tie ir 1.-3. klašu korītis, 4.-8. klašu koris Roja, ansambļi Sikspārnīši, Bravo! un Rondo, koncertmeistares B. Kvālberga, A. Upeniece, kā arī Egija Akmeņlauka un Elizabete Gegerniece, kuras ar savu dziedājumu aizkustināja klausītāju sirdis.

 

Koncerta programma tika veidota tā, lai apmeklētājiem nebūtu jāgarlaikojas. Dzirdējām gan klasiskas, gan populāras dziesmas. Īpašas ovācijas izpelnījās jaunāko klašu koris un neapolitāņu dziesma Santa Lucia Elizabetes izpildījumā.
Grūti aprakstīt izdzīvotās emocijas, tādēļ visus šī raksta lasītājus aicinu apmeklēt nākamos mūzikas skolas koncertus klātienē. Parasti koncerti ir bez maksas, dažreiz ar kādu nosacījumu, piemēram, šoreiz koncerts bija jāapmeklē raibā apģērbā. Šo noteikumu visi bija ievērojuši. Arī melns un balts kopā veido raibumu, jo melnbaltie taustiņi rada krāsainu mūziku! Noslēgumā vēlos pievienoties I.Ziedoņa atzinumam: "Nevar tik raibas pasakas garas rakstīt - metas raibs gar acīm."