Koncerts "Vasarīgās noskaņās"

3. septembrī Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs ar koncertu vasarīgās noskaņās iesāka jauno mācību gadu. Lai arī aizgājusī vasara mūs priecēja ar jauko laiku, pedagogi un audzēkņi ne tikai atpūtās, bet arī cītīgi spēlēja mūzikas instrumentus, dziedāja un piedalījās dažādos pasākumos.  Koncertu atklāja pedagogu ansamblis ar skaņdarbu “Bezdelīgas atgriežas”, un kā atzīmēja koncerta vadītāja Lita Krūmiņa, mūsu audzēkņus gribas salīdzināt ar bezdelīgām, kuras vienmēr atgriežas mājās. Sekoja direktora Jāņa Kivila uzruna, kurā viņš visus sveica jaunajā mācību gadā un pastāstīja par šī gada aktualitātēm. L. Krūmiņa pastāstīja par saviem šīs vasaras hobijiem un nodziedāja dziesmu par to, kā zvejniekiem vasarā veicās ar lašu ķeršanu. Kā jau katru gadu, iepazināmies ar mūsu jaunajiem audzēkņiem un katra nodaļa sniedza savu priekšnesumu. Koncertā dzirdējām Gustavu Šneideru, Kristu Janu Reinholdi, Miķeli Gitendorfu, Tinci Dravnieci un Ievu Grīnīti.

Par šī gada galvenajām vadlīnijām aicināju pastāstīt direktoru J. Kivilu: “Kā jau visi zinām, šis ir gads Valsts simtgades zīmē. Katra skola cenšas to atzīmēt un labākos darbus veltīt Latvijas simtgadei. Arī mēs, RMMS kolektīvs, strādājam pie koncertprogrammu veidošanas, kuru mērķis ir godināt Latviju. Cenšamies popularizēt latviešu mūziku gan individuālajās programmās, gan kolektīvajā muzicēšanā. Mūsu kultūrizglītības sistēmas pamatuzdevums ir gatavot un nodrošināt pēctecību tiem kultūras sasniegumiem, kādi ir uzrādīti pašreiz. Varam pieminēt XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkus, kas pulcēja sešpadsmit tūkstošus dziedātāju. Visu šo tautas svētku pamatā ir mūzikas skolu darbība, jo tās sagatavo dziedošus, muzikālus audzēkņus, no kuriem daļa sevi pilnveido mūzikas vidusskolās un mūzikas augstskolās. Rezultāts redzams visiem, jo tik sarežģītu Dziesmu svētku repertuāru var “pacelt” tikai Latvijā, citur to nevar tik kvalitatīvi realizēt. Var minēt ne tikai korus, bet arī pūtēju orķestrus, simfoniskos orķestrus un solistus.

Mācību gadu sākam ar 106 audzēkņiem, kurus izglītos 11 pedagogi. Mūsu nākamais koncerts tiks veltīts Skolotāju dienai, kurš būs kā Dziesmu svētku atskaņu koncerts, līdz ar to dalību ņems kori un dziedātāji. 3. oktobrī visām Ventspils reģiona mūzikas skolām paredzēta apspriede un metodiskā diena Ventspils MV. Tiksim iepazīstināti ar topošo mūzikas skolas ēku un koncertzāli. Šis gads arī iezīmējas ar Valsts konkursu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē, kurā jāpiedalās visiem pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem. Mans novēlējums sasaucas ar J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora Gundara Prāņa teikto, ka mūsu uzdevums ir palīdzēt  izaugt jaunajiem talantiem gan mūzikā, gan mākslā, kā arī domāt par Dziesmu svētku nākotni un kultūru kopumā!”