Rojas MMS / Skola

/Imants Kokars/

Bagāta pasaule kļūst

tikai skaņās un krāsās.

Protiet izdziedāt savu mūžu

dzidru, tīru un skanīgu.

Bēdās un priekos

vienosimies Dziesmā -

tikai tā būsim stipri

un vareni sirdī, savā Latvijā,

Visā Pasaulē!

Par skolu

Rojas Mūzikas skola savu darba ceļu sāka 1967.gadā. Nodarbības notika Rojas vidusskolas telpās. No 1973.gada audzēkņi un pedagogi muzicē Strauta ielā 2. 2004.gada 1.septembrī tika atvērta Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa, ar plašu Izstāžu zāli, kurā notiek skolas koncerti un izstādes.

Skola dod iespēju jaunai paaudzei radoši attīstīties, pilnveidot savas zināšanas, paplašināt savu redzes loku, veidoties par izglītotiem, inteliģentiem, saprotošiem, sirsnīgiem un kulturāliem mūsu sabiedrības pilsoņiem.

Ar talantu un darba mīlestību apveltītu audzēkņu skanīgās balsis un dažādu instrumentu spēlēt prasme daudzkrāsaini piepilda skolas telpas. Mēs priecājamies par saviem audzēkņiem, kuri savas spējas pierādījuši daudzos konkursos, koncertos un izstādēs. Daudz Rojas cilvēku priecājās par audzēkņu un pedagogu devumu Rojas Kultūras dzīvē.

Šodien, atskatoties uz 48 skolas darba gadiem, mēs lepojamies ar savu skolu, tās izaugsmi, saviem 516 absolventiem, kuri būs saprotoši koncertu un izstāžu apmeklētāji, ar tiem 111 absolventiem, kuriem mūzika vai māksla iekritusi dziļi sirdī un tie savas zināšanas izlēma padziļināt mūzikas un mākslas vidusskolā, augstskolā, maģistrantūrā. Skola godprātīgi pilda savu misiju un skolas pedagogi turpina nodot savas zināšanas un pieredzi jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem.

Janvāris, 2017

Datums Apraksts
Vairāk ...