Rojas MMS / Skola

/Imants Kokars/

Bagāta pasaule kļūst

tikai skaņās un krāsās.

Protiet izdziedāt savu mūžu

dzidru, tīru un skanīgu.

Bēdās un priekos

vienosimies Dziesmā -

tikai tā būsim stipri

un vareni sirdī, savā Latvijā,

Visā Pasaulē!

Par skolu

Rojas Mūzikas skola savu darba ceļu sāka 1967.gadā. Nodarbības notika Rojas vidusskolas telpās. No 1973.gada audzēkņi un pedagogi muzicē Strauta ielā 2. 2004.gada 1.septembrī tika atvērta Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa, ar plašu Izstāžu zāli, kurā notiek skolas koncerti un izstādes.

Skola dod iespēju jaunai paaudzei radoši attīstīties, pilnveidot savas zināšanas, paplašināt savu redzes loku, veidoties par izglītotiem, inteliģentiem, saprotošiem, sirsnīgiem un kulturāliem mūsu sabiedrības pilsoņiem.

Ar talantu un darba mīlestību apveltītu audzēkņu skanīgās balsis un dažādu instrumentu spēlēt prasme daudzkrāsaini piepilda skolas telpas. Mēs priecājamies par saviem audzēkņiem, kuri savas spējas pierādījuši daudzos konkursos, koncertos un izstādēs. Daudz Rojas cilvēku priecājās par audzēkņu un pedagogu devumu Rojas Kultūras dzīvē.

Šodien, atskatoties uz 48 skolas darba gadiem, mēs lepojamies ar savu skolu, tās izaugsmi, saviem 516 absolventiem, kuri būs saprotoši koncertu un izstāžu apmeklētāji, ar tiem 111 absolventiem, kuriem mūzika vai māksla iekritusi dziļi sirdī un tie savas zināšanas izlēma padziļināt mūzikas un mākslas vidusskolā, augstskolā, maģistrantūrā. Skola godprātīgi pilda savu misiju un skolas pedagogi turpina nodot savas zināšanas un pieredzi jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem.

Decembris, 2016

Datums Apraksts
02.12.2016Mākslas nodaļas izstāde “Ziemas brīnumi”
05.12.2016Mācību koncerts klavieru, stīgu, pūt.akord.ģit. ansambļiem un pavadījumā , izvēles priekšm.
06.12.2016Mācību koncerts dziedāšanā kora klasei
06.12.2016Mācību koncerts ansamblī kora klase
11.12.2016Kora klases Ziemassvētku koncerts
12.12.2016Noslēguma darbu skate Mākslas nodaļā
12.12.2016Mācību koncerts pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē
13.12.2016Mācību koncerts akordeona spēlē
14.12.2016Mācību koncerts ģitāras spēlē
15.12.2016Mācību koncerts klavierspēlē
15.12.2016Atklātais mācību koncerts vijoles spēlē un vecāku sapulce
16.12.2016Ģitāras un akordeona spēles Ziemassvētku koncerts un vecāku sapulce
17.12.2016Klavierspēles audzēkņu Ziemassvētku koncerts vecākiem
19.12.2016SKOLAS ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
21.12.2016Stīgu nodaļas audzēkņu Ziemassvētku koncerts vecākiem
22.12.2016Liecību izsniegšana
Vairāk ...